Radonmåling

Økovent AS har sertifiserte folk innen radongass


Økovent AS har sertifiserte folk innen radongass og bistår gjerne med målinger og tiltak. Dette er ofte ukomplisert og en liten kostnad.

Det kom i 2013 nye forskrifter som sier at alle som leier ut bygg i dag skal kunne dokumentere at bygget er radonmålt og befinner innenfor gjeldene krav.

Har du målt i din bolig?

De fleste som har målt høye verdier i sitt hus, kan med enkle og billige grep redusere verdiene.

ØKOVENT AS er kompetent til korrekt måling og dokumentasjon av radon i alle bygg med oppholdsrom.
Samt til prosjektering og utføring av ulike tiltak mot radon der radonkonsentrasjonene er for høye.