Service

Vi utfører verdibevarende service på ventilasjon, kjøle og automatikkanelgg


For å bevare dine invisterte verdier, er det helt nødvendig med oppfølging og service.

Våre servicekunder har føsteprioritet ved driftstans og vi opererer med meget kort utrykningtid.

Som servicekunde får du tildelt en egen tekniker du forholder deg til, med direkte mobilnummer som du får kontakt på om det skulle skje noe mellom de periodiske besøkene.

Vi vil samtidig kunne rådgi våre kunder i forbindelse med bedre utnyttelse av allerede
eksisterende anlegg.

Vi taross av:

 • Oppstart / Igangsetting av nye og eksisterende anlegg
 • Vedlikehold av alle typer:
 • Ventilasjonsanlegg
 • Avtrekksvifter
 • Avfukningsanlegg
 • Befukningsanlegg
 • Varmeanlegg
 • Sentralfyr
 • Kjøkkenavtrekk
 • Innregulering av ventilasjonsanlegg
 • Oppstart og innregulering av VAV Systemer
 • Filterskift
 • Lagerskift i vifter og motorer
 • Skifte av varmegjenvinner i ventilasjonsanlegg til mere effektive typer
 • Funksjonskontroll av ventilasjonsanlegg
 • Reparasjon av havarerte anlegg
 • Automatikk (Se egen side)
 • Frekvensomformere
 • Elektromotorer
 • Reimdrifter