Automatikk

Vi leverer et fullverdig automatikkanlegg for ditt bygg!


Alt fra enkle automatikkombygginger lokalt til sammensying i et større perspektiv eksempelvis opp på et SD-anlegg via web.

Rehabilitering
Vi har muligheten til å rehabilitere gamle styretavler, ute på anlegget.

Ved bruk av våre erfarene serviceteknikere til arbeid i underfordelingene, blir resultatet meget godt.

Eksisterende utsyr skiftes ut etter behov med tanke på varmgang i kabler og sikringer, slitte kontaktorer/relle etc.
Koblingskjema blir utarbeidet på nytt i AutoCAD og følger den oppgraderte tavlen.

Vi er godkjent integrator med Regin og benytter oss i hovedsak av Regin’s Corrigo E og EXOCompact, ved utskifting av automatikk.

Regin'sCorrigo E

Regin’s Corrigo E hever anlegget opp til en moderne standard. Corrigo E har mulighet for ModBus RTU 485 eller Bacnet B-asc kommunikasjon, som gjør at gamle automatikktavler enkelt kan knyttes opp mot et hvilket som helst scada eller toppsystem. Corrigo E kan også leveres med innebygget Webserver, der det ikke er SD-anlegg fra før av. Dette forenkler drift og overvåkning av selv eldre anlegg.

Regin’s EXOCompact programmeres og benyttes ved helt spesielle løsninger og behov. Dette er en avansert undersentral som kan knyttes opp mot Regin’s toppsystem EXOScada, og videre til andre toppsystemer via OPC eller Bacnet B-asc.

Regin'sEXOCompact