Ansatte

Avd. Brønnøysund

Bjørn R. Høydahl

Servicemontør

Odd B. Skipsfjord

Prosjektleder
Automatikk

Joakim F. Kjølseth

Servicetekniker

Jonas Kvam

Montør